Polish Catholic

Mission in Scotland

Polska Misja

Katolicka

w Szkocji

Msze św. i Nabożeństwa w języku polskim dla regionu Glasgow i Motherwell

oraz inne wydarzenia w Archidiecezji Glasgow i diecezjach Motherwell, Paisley, Galloway