Glasgow i okolice

ks. Marian Antoni Łękawa SAC

Glasgow

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji

Polska Misja Katolicka w Szkocji

Polish Catholic Mission in Scotland

4 Parkgrove Terrace

Glasgow, G3 7SD

tel. 0141 339 91 63

kom. 0797 424 0501

e-mail: marian.lekawa@gmail.com

 

Urodził się 28 sierpnia 1944 roku w Bielsku-Białej. W 1959 rozpoczął Collegium Marianum Księży Pallotynów w Wadowicach. Do Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego wstąpił w 1962 rozpoczynając nowicjat, a po nim studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 1972 przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został też redaktorem paryskiego miesięcznika "Nasza Rodzina" i duszpasterzem Polaków w Amiens. W 1975 rozpoczyna pracę duszpasterza Polonii w Glasgow, a od 1991 roku pełni funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji. Od 1999 roku jest stałym korespondentem Radia Watykańskiego, a od 2001 roku jest autorem komentarzy do Czytań Liturgicznych w "Gazecie Niedzielnej" wydawanej przez londyński Veritas i autorem artykułów p.t. "z Glasgow po polsku pisane".

ks. Jacenty Waligórski SAC

Glasgow

 

 

Polska Misja Katolicka w Szkocji

Polish Catholic Mission in Scotland

4 Parkgrove Terrace

Glasgow, G3 7SD

tel. 0739 383 6285

 

 

 

Urodzony w 1946r. w Bulowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kętach, w 1965 rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Po rocznym nowicjacie, kontynuuje studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W roku 1972, 11 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku-Wrzeszczu. W grupie jedenastu pallotyńskich misjonarzy, 3 czerwca 1973 roku, udaje się do Rwandy, aby podjąć pracę duszpastersko-misyjną. Kansi to jego pierwsza placówka misja w Afryce. Od roku 1984 pracował w Zairze w Rutshuru w diecezji Goma. W tym czasie pełni też obowiązki Wikariusza Episkopalnego. We wrześniu 1993 powraca do swojej pierwszej parafii misyjnej w Kansi. 6 kwietnia 1994, wybuchła bratobójcza wojna w Rwandzie, mimo zachęty do powrotu do kraju, pozostaje wspólnie ze swoim współbratem - pallotynem na misji, aby dzielić wspólne losy z ludźmi, którzy w tym czasie potrzebowali wyjątkowej pomocy. Po zakończeniu tragicznych wydarzeń, 5 lipca 1994 roku powrócili razem do Europy. Po dwóch miesiącach, angażuje się ponownie, w dalsza pomoc, misjom i misjonarzom, przez prace na prokurze misyjnej w Brukseli. Po 9 latach podejmuje pracę duszpasterską w Archidiecezji Malines-Bruxelles, obsługując dwie parafie Marais i Marbisoux. W wieku emerytalnym, opuszcza Belgie, jednocześnie ks. Marian Łękawa, rektor misji; proponuje mu współpracę w Glasgow, stąd od 23 listopada 2016 przechodzi już do Glasgow.

ks. Krzysztof Olejnik SChr

Glasgow

 

Proboszcz kościoła św. Anny w Glasgow

St. Anne's Church

21 Whitevale Street

Glasgow G31 1OW

tel. 0141 554 0285

 

e-mail: saintannesglasgow@gmail.com

ks. Artur Stelmach SChr

Glasgow

St. Anne's Church

21 Whitevale Street

Glasgow G31 1OW

tel. 0141 554 0285

 

e-mail: saintannesglasgow@gmail.com

ks. Krzysztof Garwoliński

Wishaw

St Patrick's Church

71 Shieldmuir Street

Wishaw

ML2 7TH

tel. 01698 351921

kgarwolinski@gmail.com

Urodził się 3 lipca 1973 roku. 20 czerwca 1998 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej pracował przez 3 lata jako wikariusz, a w 2001 roku rozpoczął studia na Uniwerystecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Historia Sztuki. Od 2006 roku posługuje jako wikariusz i kapelan Polaków diecezji Motherwell.

ks. Rafał Sobieszuk

East Kilbride

St Bride’s RC Church

Whitemoss Avenue

East Kilbride

G74 1NN

 

tel:  01355 220 005

Edynburg i okolice

ks. Tadeusz Puton SAC

Edynburg

1 Barony Place

Edinburgh, EH3 6PB

tel: 0131 558 37 26

e-mail: puton@talktalk.net

Pallotyn. Urodził się w 1945 roku w diecezji sandomierskiej. Pochodzi ze wsi, gdzie spędził dzieciństwo i skończył szkołę podstwową, po której wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Wadowicach. Po trzech latach Niższe Seminarium zostało zlikwidowane przez Władze Państwowe wstąpił więc do Nowicjatu Księży Pallotynów w Otwocku. W drugim roku nowicjatu ukończył studia gimnazjalne i zdał maturę jako ekstern w ukryciu przed Kuratorium. Po skończeniu nowicjatu rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie k/Warszawy. W trakcie drugiego roku został wcielony do wojska. Po odbyciu dwuletniej służby, wrócił do seminarium i kontynuował studia filozoficzne i teologiczne. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie i przez rok pracował jako wikariusz w kościele diecezji gdańskiej. Po roku został skierowany na studia na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim, które po czterech latach ukończył z tytułem magistra Nauk Humanistycznych. Po studiach w kraju wyjechał na studia do Rzymu, gdzie na instutucie Augustianum studiował patrystykę i patrologię. Po trzech latach studiów został skierowany do Paryża, gdzie pracował w Wydawnictwie Editions du Dialogue, będąc odpowiedzialny za transport wydawanych tam pozycji książkowych do Kraju, a w soboty i niedziele posługując wśród polonii. Spędził we Francji 11 lat, a w 1991 roku przybył do Misji Polskiej w Szkocji, gdzie zastąpił starszego księdza B. Szuberlaka podejmując pracę w Edynburgu. Od tamtego czasu pracuje wśród Polaków z emigracji wojennej, jak i z nowymi przybyszami z Polski, posługując m.in. w edynburskiej Katedrze oraz kościele St. Margaret Mary's na Granton.

ks. Jerzy Suszko SAC

Edynburg

Holy Cross

11 Bangholm Loan

Edinburgh

EH5 3AH

tel. 0131 552 3957

 

ks. Piotr Krakowiak SAC

Livingston

St Andrews Catholic Church

126 Victoria Street Craigshill,

Livingston EH54 5BJ, Scotland

Tel: 01506 432 141

 

email: katolicylivingston@gmail.com

ks. Marcin Motyka SAC

West Calder

Our Lady and St Bridget's

St Mary's

4 West End

West Calder

EH55 8EF

tel. 01506 871240

email: fathermarcin@gmail.com

Dundee i Perth

ks. Leszek Więcaszek SAC

Dundee

St. Joseph's Catholic Church

42 Wilkies Lane

Dundee DD1 5HR

tel. 01382 229099

e-mail: parishpriest@stj1.co.uk

Strona parafii:

http://www.stj1.co.uk/

o. Bogdan Palka SDS

Perth

St John’s Presbytery

16 Melville Street

Perth

PH1 5PY

tel.  01738 564182

kom. 07842922188

ze zgromadzenia Księży Salwatorianów

Aberdeen i Moray

ks. Janusz Wilczynski SAC

Aberdeen

email: fatherjanusz@gmail.com

o. Jakub Czajka OFM Conv.

Aberdeen

DUSZPASTERZ STUDENTÓW w Aberdeen

07983245208

Catholic Chaplaincy, Old Aberdeen, 7 High Street AB24 3EE

 

http://www.dioceseofaberdeen.org/parishes/city-of-aberdeen/universities-chaplaincy

 

https://www.thegreyfriars.org/university-of-aberdeen-catholic-chaplain

ks. Tadeusz Turski

Buckie

St Peter’s Church

St Andrew’s Square

Buckie AB56 1BU

tel. 01542 832196

kom. 07513 556224

Highlands i północ

ks. Piotr Rytel

Inverness

30 Huntly Street

Inverness, IV3 5PR

tel.: 01463 233 519

kom. 07716637179

e-mail: prytel1@gmail.com

Święcenia kapłańskie przyjąłem w 2005 roku. Jestem kapłanem diecezji łomżyńskiej, a obecnie od 1 września 2013 roku posługuję w duszpasterstwie polonijnym w Inverness w diecezji Aberdeen.

o. Andrzej Harden SJ

Fort Augustus

Abbey Lodge

Glendoe Road

Fort Augustus, PH32 4DB

tel. 0132 366 451

kom. 077 468 545 84

e-mail: andrzej.harden@gmail.com

   Jezuita, urodził się w Lubinie w 1966 r. W roku 1985 ukończył Liceum Muzyczne we Wrocławiu, a cztery lata później studia w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym w klasie klarnetu. W 1989 roku zajął I miejsce w Ogólnopolskim Akademickim Konkrusie Zespołów Kameralnych w Bydgoszczy w kategorii Tria Stroikowego wraz z Tytusem Wojnowiczem (obój) i Tomaszem Lewandowskim (fagot). Po studiach pracował m.in. jako muzyk etatowy Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie oraz członek Zespołu Kameralistów "Camerata Vistula" z którą nagrał na CD Preludia Taneczne Witolda Lutosławskiego (Olimpia 1989). Współpracował z orkiestrami: Filharmonii Warszawskiej, Warszawskiej Orkiestry Kameralnej, Orkiestry Leopoldinum oraz Operetki Warszawskiej. Występował także na Festiwalu Warszawska Jesień. Występował w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech i Meksyku.

   W 1991 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, potocznie nazywanego zakonem jezuitów. Po dwuletnim nowicjacie odbytym w Gdyni, przez dwa lata studiował filozofię w Krakowie. Następnie w ramach praktyki duszpasterskiej przez rok pracował w Redakcji Programów Katolickich TVP w Warszawie. W roku 2000 uzyskał magisterium z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcja Bobolanum w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął studia z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, które ukończył w 2002 uzyskując licencjat kościelny w tej dziedzinie.

   W roku 2001 w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2002-2005 pracował w Londynie jako duszpasterz polonijny. W latach 2005-2009 pracował w Poznaniu. W roku akademickim 2009/10 odbył probację w Jastrzębiej Górze. W latach 2010-13 pracował w Toruniu, gdzie był spowiednikiem, opiekował się grupą Droga Kontemplacji praktykującą niedyskursywną metodę medytacji, Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego (WŻCH) i Apostolstwem Modlitwy.

   Od grudnia 2013 pracuje w Szkocji w Fort Augustus nad Jeziorem Loch Ness.